2120 Sistemi za rad u realnom vremenu  

Obaveštenja

13/11/2006
Kreirana je stranica Sistemi za rad u realnom vremenu
 
Home
Predavanja
Vežbe
Lab. vežbe
Ispiti
Linkovi

Predavanja

I. Predavanja stari nastavni program RTS.pdf

II. Predavanja novi nastavni program

1. Uvod u RTS

2. Distribuirani sistemi

3. Globalno vreme i sinhronizacija takta

4. Visoka pouzdanost

5. Arhitektura RTC

6. Jednostavni RTS

7. Model RTS

8a. Rasporedjivanje

8b. RasporedjivanjeNZ

8c. RasporedjivanjeZZ

9. Komunikacija i sinhronizacija

III. Literatura

1. Lit_1

2. Lit_2

3. Lit_3

IV. Primeri koda u C-u

1. EndlessLoop

2. IntTmdLoop

3. TableShed

4. TimedLoop

V. Pitanja

1. za pripremu kolokvijuma i usmenog dela ispita

VI. Zadaci za seminarski rad 2012/2013

1. Zadaci

VI. Rezultati

1. Rezultati sa I i II kolokvijuma


Home | About | Contact |

 
Copyright ESRG June 2005