E503 Računarske mreže i interfejsi  

Obaveštenja

13/11/2006
Kreirana je stranica Racunarske mreže i interfejsi
 
Home
Predavanja
Vežbe
Lab. vežbe
Ispiti
Linkovi

Predavanja

Računarske mreže i interfejsi

Materijal:
Pogl 00

S a d r ž a j

pdf  
Pogl 01
Istorija komunikacionih mreža
pdf ppt
  Ekstenzija 1. Organizacije za donošenje standarda doc
  Ekstenzija 2. Računarske komunikacije i mrežne topologije pdf ppt
Pogl 02 Uvod u prenos podataka pdf ppt
Pogl 03 Tehnike za prenos podataka pdf ppt
  Ekstenzija: Checksum doc ppt
Pogl 04 Nivo veze pdf ppt
  Ekstenzija: Nivo veze - upravljanje doc  
Pogl 05 Mrežni nivo ppt
  Ekstenzija 1: Komutacija doc  
  Ekstenzija 2: Komutacija doc

 

Pogl 06 Rutiranje pdf ppt
Pogl 07 Umrežavanje pdf ppt

 

Ekstenzija: Računarske komunikacije i mrežne topologije doc ppt
Pogl 08 Mrežne komponente pdf  
Pogl 09 Ethernet pdf  
Pogl 10 TCP-IP pdf ppt
  Ekstenzija 1. IP adresiranje doc  
  Ekstenzija 2. Servisi na transportnom nivou doc  
  Ekstenzija 3. Adresiranje na nivou TCP-IP protokola doc  
Pogl 11 LAN (Local Area Network) pdf ppt
  Ekstenzija 1. Dial-up i kućno umrežavanje doc ppt
Pogl 12 Celularne i bežične mreže pdf  
  Ekstenzija: GPRS doc ppt
Pogl 13 Satelitske komunikacije pdf ppt
Pogl 14 Fizički interfejsi pdf ppt
Pogl 15 Akvizicija pdf ppt
  Ekstenzija: Definicije DAS doc ppt
Pogl 16 ISDN doc  
Pogl 17 ADSL doc ppt
  Ekstenzija: Digitalna pretplatnička linija doc  
Pogl 18 Bežične i mobilne mreže  
  Ekstenzija 1. Istorijski pregled o bežičnim komunikacijama doc  
  Ekstenzija 2. Bežične komunikacije doc ppt
  Ekstenzija 3. Taksonomija bežičnih komunikacionih mreža doc  
 

Ekstenzija 4. Bežični LAN

doc ppt

Pogl 19

Mobilni IP doc ppt
Pogl 20 Mrežni uređaji doc  
  Ekstenzija: Modemi doc ppt
Pogl 21 HTTP doc  
Pogl 22 Bežične aplikacije - Bluetooth doc ppt
  Ekstenzija 1. Wireless Sensor Networks doc ppt
  Ekstenzija 2. WAP doc ppt
Pogl 23 USB Protokol doc ppt
       
APPENDIX 1 Multimedijalne komunikacije pdf  
APPENDIX 2 Decibel - pojam i značenje doc  
APPENDIX 3 Tabela skraćenica pdf  
APPENDIX 4 Tabela sa vrednostima za DAS doc  
APPENDIX 5 TCP-IP 1.deo ppt  
APPENDIX 6 TCP-IP 2.deo ppt  
APPENDIX 7 TCP-IP 3.deo ppt

 

Materijal za ispit iz Računarskih mreža i interfejsa:

Oblast 1: APLIKACIONI NIVO KOD TCP/IP-a

1. Aplikacioni nivo kod TCP/IP-a (.doc)

Oblast 2: BEŽIČNE KOMUNIKACIJE

1. Podela (.doc)

2. Istorijski pregled (.doc)

3. Taksonomija (.doc)

4. WLAN, 802.11, ZigBee, Bluetooth, WiMax (.doc)

5. Mobilni IP (.doc)

6. Satelitske komunikacije (.doc)

7. Celularne mreže (.pdf)

--------Naredna tri dokumenta su opciona (nisu obavezna za ispit)--------

8. Bežične senzorske mreže (.doc)

9. WAP (.doc)

10. Bluetooth (.doc)

Oblast 3: OSTALE TEHNIKE PRENOSA

1. Dial-Up umrežavanje (.doc)

2. ISDN (.doc)

3. ADSL (.doc)

4. Kablovska TV mreža (.doc)

5. Modemi (.doc)

6. Checksum (.doc)

--------Naredni dokument je opcioni (nije obavezan za ispit)--------

7. GPRS (.doc)

Pitanja za pripremu usmenog dela ispita:

Spisak pitanja za pripremu drugog kolokvijuma iz predmeta Računarske mreže i interfejsi (.doc)

 

datum ažuriranja: 26.12.2011. u 13.09h


Home | About | Contact |

 
 
Copyright ESRG February 2011