E610 Programabilna kola i urešaji  

Obaveštenja

10/03/2006
Kreirana je stranica Programabilna kola i uređaji
 
Home
Predavanja
Vežbe
Studenti
Ispiti
Linkovi

Predavanja

Literatura
1. Uvod pdf
2. CPLD pdf
3. FPGA pdf
Predavanja (slajdovi):
1. Uvod pdf (1.6 MB) pps (5 MB)
2. CPLD pdf pps (0.6 MB)
3. FPGA pdf  
4.      
5.      
VHDL (literatura) :
1. Arhitekture mikrosistema pdf  
VHDL (slajdovi) :
1. Uvod u VHDL pdf pps
2. Jezicke konstrukcije pdf pps
3. Konkurentni kod pdf pps
4. Sekvencijalni kod pdf  
5. Konačni automati pdf pps
6. ...    
VHDL (zadaci) :
1. Jezičke konstrukcije pdf  
2. Konkurentni kod pdf  
3. Sekvencijalne naredbe pdf  
4. Registarske komponente pdf  
5. Končni automati pdf  
6. Razni zadaci pdf  
       

 

Home | About | Contact |

Copyright ESRG February 2011