E406 Internet i web tehnologije  

Obaveštenja

04/05/2011

Termin odrzavanja prvog kolokvijuma je pomeren ya petak, 06/05/2011, u 10.00 h

19/04/2011

Prvi kolokvijum će biti održan 05/05/2011, cetvrtak, u 10.00 h

03/06/2009

Drugi kolokvijum će biti održan 11/06/2009, cetvrtak, u 10.00 h u amfiteatru A3

 

09/04/2008

Prvi kolokvijum će biti održan 10/04/2008. u 12.05 h u čitaonici

25/05/2007

Poslednji rok za predaju projekata je 15/06/2007

25/05/2007

Drugi kolokviju će biti održan 07/06/2007 u 10.15 h

05/02/2007

Prvi kolokviju će biti održan 12/04/2007 u 13h

 

Home
Predavanja
Vežbe
Projekti
  Studenti
Ispiti
Linkovi

Prezentacija projekata ce biti odrzana u sredu, 22.6. 2011 u 12 h, u laboratoriji 1

iw

Internet i web tehnologije

smer: multimedijalne tehnologije (IV semestar)

Rezultati ispita

Rezultati ispita " Kreiranje i odr�avanje Web aplikacija" i " Internet i Web tehnologije" - primenjene studije, mogu se pogledati ovde.


Predavači:
Profesor Goran Lj. Djordjević
goran.lj.djordjevic@elfak.ni.ac.rs
306ž
Tel: 529 306


Asistent Milica D. Jovanović
milica.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
Lab. 1ž (u prizemlju)
Tel: 529 601

Nastava:
Četvrtak, 10.15-12.00, Lab. 59 (stara zgrada)

Vežbe, 8.15-10.00, Lab. 522
Konsultacije:
Lab1ž, 306ž

Fond časova: 2+2+1

Ocenjivanje:

 • Teorijski deo 70%
  • Zavr�ni ispit ili
  • Dva kolokvijuma
 • Prakticni deo 30%
  • Projekat (min. 2/3)
 • Obavezni deo:
  • Lab. ve�be
Poena: Ocena:
60 - 67 6
68 - 75 7
76 - 83 8
84 - 91 9
92 -100 10

Konačni rezultati školska 2007/08

Konačni rezultati školska 2006/07

Konačni rezultati školska 2005/06


Home | About | Contact |

Copyright ESRG June 2005