Objasnjenje: Petlja izlazi iz trenutne iteracije i nastavlja sa izvršenjem naredne iteracije za i=3.