Objašnjenje:

i jednako 0.

Petlja se izvršava

i se povecava za 1 svaki put kad se petlja izvrši.

Dok je i manje ili jednako 5, petljase izvrsava.