Ova tabela ima naslov i debele okvire:

Moj naslov
100 200 300
400 500 600