Ako ne vidite okvire oko tabele u ovom primeru, to znaci da je vas browser star i da ih ne podrzava

Sa frame="border":

First Row
Second Row

Sa frame="box":

First Row
Second Row

Sa frame="void":

First Row
Second Row

Sa frame="above":

First Row
Second Row

Sa frame="below":

First Row
Second Row

Sa frame="hsides":

First Row
Second Row

Sa frame="vsides":

First Row
Second Row

Sa frame="lhs":

First Row
Second Row

Sa frame="rhs":

First Row
Second Row