Ovaj tekst je link na stranu koja se nalazi na istoj Web lokaciji.

Ovaj tekst je link na stranu na World Wide Web-u.