Computer code
Ulaz sa tastature
Teletype text
Primer
Compjuterska promenljiva

Note: Ovi tagovi se cesto koriste za prikazivanje kompjuterskog koda.