ESRG Istraživačka grupa za embeded sisteme  

Vesti

10. Maj 2011

Obaveštavamo Vas da će se 10. Maja 2011. godine održati DAAD Workshop for Embedded Systems, za više detalja pogledajte ovde

02/23/2011
Obaveštavamo Vas da je danas poceo letnji semestar. Link ka rasporedima casova se nalazi ovde.

28/12/2005
Stara zbirka zadataka iz mikroprocesora i mikroračunara u pdf formatu sada je dostupna za download.
26/12/2005
Spisak studenata koji nisu odradili sve laboratorijske vežbe ili nisu predali sve izveštaje moguće je preuzeti ovde

15/12/2005
Program MIPSter potreban za laboratorijske vezbe (20-26) moguće je preuzeti ovde

26/10/2005
Raspored studenata za laboratorijske vežbe iz MIPS-a moguće je preuzeti ovde
04/10/2005
Postavljena stranica za predmet Projektovanje mikroprocesorskih sistema (smer automatika).
10/07/2005
Stranica istraživačke grupe za embeded sisteme (ESR grupe) puštena u rad.
Home
Staff
Education
Research
Publications
Students
Links

Dobrodošli na web prezentaciju istraživačke grupe za embeded sisteme

ESR (Embedded Systems Research) grupa pripada katedri za elektroniku na Elektronskom Fakultetu, Univerziteta u Nišu (Srbija i Crna Gora). Naša Power Point prezentacija se može preuzeti sa >>.

Istraživačke aktivnosti

Naša istraživanja su koncentrisana oko distribuiranih, visoko-pouzdanih, embeded sistema za rad u realnom.vremenu. Embeded sistemi imaju veliki uticaj na društvo u njegovom prelasku ka informacionom dobu. Više od 90 procenata postojećih računarskih sistema čine embeded sistemi koji obuhvataju i hardverske i softverske komponente. Napredak tehnologije proizvodnje integrisanih kola i neprestani porast tražnje za pametnijim, jeftinijim i embeded sistemima koji vode računa o potrošnji su uzrokovali potrebu za boljim metodologijama i alatima za dizajn, analizu, implementaciju i razvoj ovakvih sistema. Kada je u pitanju istraživanje vezano za embeded sisteme mi smo posebno zainteresovani za razvoj metoda i alata za:

 • specifikaciju sistema i modeliranje
 • hardver/softver kodizajn
 • projektovanje SoC arhitektura
 • projektovanje konfigurabilnih i ekstenzibilnih procesora
 • distribuirane senzorske mreže
 • specijalizovane oblasti vezane za projektovanje sistema male potrošnje i visoko pouzdanih sistema

Saradnja

Mi smo zainteresovani za saradnju sa međunarodnim istraživačkim grupama iz celog sveta i industrijskima partnerima. Naša grupa je posebno zainteresovana za saradnju u oblastima:

 • bežične mreže za embeded uredjaje
 • senzorske mreže
 • operativni sistemi za embeded uređaje
 • projektovanje sistema na čipu

Aktivni istraživački projekti

 • Bežične senzorske mreže (WSN) . Cilj ovog projekta je razvoj laboratorijske platforme i test okruženja koji će omogućiti istraživanje i eksperimentisanje sa bežičnim senzorskim mrežama.
 • Projektovanje kola sa samoproverom. Cilj ovog projekta je razvoj efikasnih metodologija za samoproveru i alata koji bi služili kao tehnologija koja omogućava projektavonja visoko pouzdanih embeded sistema.

Research stranica (za sada samo na engleskom jeziku) sadrži spisak projekta na kojima je naša grupa trenutno angažovana. Na stranici publications se može naći spisak objavljenih važnijih publikacija članova ove grupe.

Nastava

ESR grupa je angažovana na izvođenju nastave za veliki broj predmeta na osnovnim i post-diplomskim studijama. Spisak predmeta na kojima nastavu izvode članovi ESR gupe nalazi se na stranici education.

Ljudi

ESR grupa trenutno u svom sastavu ima tri redovna profesora, jednog vanrednog i četiri asistenta. Istraživačko osoblje kao i studenti koji učestvuju u radu ove grupe poseduju naučna i/ili inženjerska iskustva u oblastima elektrotehnike, telekomunikacija i računarstva.

 Copyright ESRG February 2011