E403 Arhitekture mikrosistema  

Obaveštenja

Home
Predavanja
Vežbe
Projekti
  Studenti
Ispiti
Linkovi

ESRG

 

Predavanja (2008/09)

Literatura za pripremu ispita
1. Arhitekture mikrosistema (skripta) pdf
2. Komponente digitalnih sistema ( Poglavlje 3 iz skripte - redigovana verzija) pdf
Predavanja (slajdovi):
1. Uvod ppt  
2. Logičko projektovanje ppt pdf
3. Kombinacione komponente ppt pdf
4. Sekvencijalne komponente ppt pdf
5. ASM dijagrami ppt pdf
6. Projektovanje staze podataka ppt pdf
  Zadaci iz oblasti ASM dijagrama i projektovanja staza podataka pdf  
  Razna pitanja i zadaci pdf  
  Konacni automati    

 

Materijal za obnavljanje gradiva iz Digitalne elektronike
1. Aritmetička kola pdf
2. Leč kola i flip-flopovi pdf

 


Home | About | Contact |

Copyright ESRG June 2005