E403 Arhitekture mikrosistema  

Obaveštenja

Home
Predavanja
Vežbe
Projekti
  Studenti
Ispiti
Linkovi

ESRG

 

Vezbe pocinju u ponedeljak, u 9.15 u staroj zgradi

am - 2010/11

Arhitekture mikrosistema

smer: Mikroelektronika i mikrosistemi (VIII semestar)

Rezultati ispita

Spisak studenata

Predavači:
Profesor Goran Lj. Djordjević
goran.lj.djordjevic@elfak.ni.ac.rs
306
Tel: 529 306

Asistent Milica D. Jovanović
milica.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
Lab. 1z (u prizemlju)
Tel: 529 601

Nastava:

Predavanja:
Ponedeljak 11.15-13.00,
431

Vezbe:
Ponedeljak 9.15 - 11.00 59 stara zgrada
(prva grupa, prvih 8 studenata sa spiska)
Ponedeljak 13.15 - 15.00 59 stara zgrada
(druga grupa, ostali studenti)


Konsultacije:
Lab1z, 306ž

Fond časova: 2+2+1

Ocenjivanje:

Poena: Ocena:
60 - 67 6
68 - 75 7
76 - 83 8
84 - 91 9
92 -100 10

Arhiva (Školska godina 2007/08 i istoimeni predmet iz starog nastavnog programa)


Home | About | Contact |

Copyright ESRG June 2005