E403 Arhitekture mikrosistema  

Obaveštenja

09/04/2008
Prvi kolokvijum će biti održan 10/04/2008. u 12.05 h u čitaonici
24/05/2007
Drugi kolokvijum će biti održan 06/06/2007. u 9h
16/04/2007
Termin održavanja prvog kolokvijuma je pomeren za26/04/2007. u 14.30 h
11/04/2007
Prvi kolokvijum će biti održan 27/04/2007. u 13 h
20/02/2006
Kreirana je stranica Arhitekture mikrosistema
Home
Predavanja
Vežbe
Projekti
  Studenti
Ispiti
Linkovi

ESRG

 

Predavanja (2009/10)

Literatura
1. Arhitekture mikrosistema, 2010. (udžbenik) pdf
2. Komponente digitalnih sistema (pomoćna literatura) pdf
Predavanja (slajdovi):
1. Projektovanje digitalnih sistema pdf pps
2. Uvod u VHDL pdf pps
3. Osnovne jezičke konstrukcije pdf pps
4. Konkurentne naredbe dodele pdf pps
5. Sekvencijalni kod pdf pps
6. Konačni automati pdf pps
7. Hijerarhijsko projektovanje pdf pps
8. RTL projektovanje pdf pps

Arhiva:

  • Predavanja - slajdovi (2008/2009) (zip - 3.56MB)
  • Arhitektura mikrosistema (udžbenik 2008/09) (pdf).
  • Predavanja - slajdovi (2007/2008) (zip - 5MB)
  • Arhitektura mikrosistema (kompletna skripta 2007/08) (pdf).
  • Arhitektura mikrosistema (kompletna skripta 2006/07) (pdf).
  • Arhitekture mikrosistema (kompletna skripta 2005/06) (pdf).

Home | About | Contact |

Copyright ESRG June 2005