E403 Arhitekture mikrosistema  

Obaveštenja

09/04/2008
Prvi kolokvijum će biti održan 10/04/2008. u 12.05 h u čitaonici
24/05/2007
Drugi kolokvijum će biti održan 06/06/2007. u 9h
16/04/2007
Termin održavanja prvog kolokvijuma je pomeren za26/04/2007. u 14.30 h
11/04/2007
Prvi kolokvijum će biti održan 27/04/2007. u 13 h
20/02/2006
Kreirana je stranica Arhitekture mikrosistema
Home
Predavanja
Vežbe
Projekti
  Studenti
Ispiti
Linkovi

ESRG

 

am

Arhitekture mikrosistema

smer: Elektronska kola i sistemi (IV semestar)

rezultati ispita

Predavači:
Profesor:

Goran Lj. Djordjević
goran.lj.djordjevic@elfak.ni.ac.rs
306(žuto)
Tel:529 306

Asistent:

Milica D. Jovanović
milica.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
Lab. 1z (u prizemlju)
Tel: 529 601

Nastava:
Predavanja: utorak 9.15-11.00, Lab. 59 (stara zgrada)
Vezbe: 11.15-13.00 Lab. 59 (stara zgrada)

Konsultacije:
Lab1z, 306ž

Fond časova: 2+2+1

Ocenjivanje:

  • Lab. vežbe + domaci zadaci 10%
  • Projekat 30 %
  • Završni ispit (ili dva kolokvijuma) 60%
Poena: Ocena:
60 - 67 6
68 - 75 7
76 - 83 8
84 - 91 9
92 -100 10

Home | About | Contact |

Copyright ESRG June 2005