Dodavanje VHDL projektnog fajla

1. Kliknite na "Add New File" 2. Izaberite opciju "VHDL Source Code" i upisite ime novog fajla

3. Predjite na karticu "Wizard" i izaberite "VHDL Source Code", a onda OK

4. Preskocite ovaj dijalog (selekcija znaci da ce kreirani fajl biti dodat projektu)
5. Upisite ime fajla i ime arhitekture. Obavezno je upisati samo ime fajla. Ukoliko se imena entiteta i arhitekture ne upisu, ona ce biti ista kao ime fajla. Zatim, Next. 6. Definisite portove entiteta, a onda Finish.
7. Kreiran je novi projektni fajl !  

       

<<BACK   NEXT >>