Kreiranje radnog okruzenja i projekta

1. Kreirajte novo radno okruzenje (Create New Workspace) - OK 2. Upisite ime radnog okruzenja i izaberite direktorijum u kome ce biti smesteno, a zatim OK
3. Izaberite opciju za kreiranje "praznog" projekta (Create en empty design) -> OK 4. Preskocite ovaj dijalog -> Next
5. Dajte ime projektu -> Next 6. Finish
7. Novi projekat je kreiran  
 

NEXT >>